De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om de bezoeker informatie te geven over de diensten, de organisatie en activiteiten van Potentiality. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van potentiality.nl is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde informatie kunnen voorkomen.

Om die redenen kan Potentiality geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. De op deze internetsite verstrekte informatie kan op ieder moment door Potentiality worden gewijzigd, zonder verdere aankondiging.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Potentiality kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Potentiality. De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 van de auteurswet, zijn voorbehouden.

Nederlands recht is van toepassing.

Onze uitgebreide Algemene Voorwaarden kunt u opvragen via info@potentiality.nl