17-08-2020 12:00

Gratis ontwikkeladvies: NL Leert Door

Nieuws! Maak nu gebruik van de subsidieregeling NL Leert Door.

De regeling NL Leert Door biedt zowel werkenden als werkzoekenden de mogelijkheid om ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Dit geldt niet alleen voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben: iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan vanaf 1 augustus een gratis ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs. Daarnaast is het dit najaar mogelijk om gratis (online) scholingsactiviteiten te volgen. Bekijk de mogelijkheden op Hoewerktnederland.nl. Om mee te doen aan een ontwikkeltraject, hoef je je alleen aan te melden bij een loopbaanadviseur. De loopbaanadviseur registreert het traject, vraagt subsidie aan en handelt de administratie verder af.

Neem contact op